LADA Kalina 通過車型年份查詢 選擇下列的一個年份來縮小查詢範圍

LADA Kalina
219x  [EUDM]
2013 - 2018
LADA Kalina 219x (2192) 两厢

两厢, 5d (2192)

LADA Kalina 219x (2194) 旅行车

旅行车, 5d (2194)

LADA Kalina
111x  [EUDM]
2004 - 2012
LADA Kalina 111x (1117) 旅行车

旅行车, 5d (1117)

LADA Kalina 111x (1118) 三厢

三厢 (1118)

LADA Kalina 111x (1119) 两厢

两厢, 5d (1119)


發送問題 返回錯誤,分享你的見解 關於LADA Kalina的輪轂參數的論壇